Mia Pagh Jensen, Business Analyst

“I vores kontor har vi fokus på, hvordan vi kan opfylde Skattestyrelsens behov på erhvervsområdet. Det indebærer bl.a. at designe og facilitere workshops og finde ud af, hvilke gevinster, der kan være for Skattestyrelsen i et givent projekt – altid i tæt samarbejde med dem.”