Tobias Dabelsteen, Product Owner

“Noget af det, der gør arbejdet inden for toldområdet spændende er, at vi sidder med nogle meget komplekse problemstillinger. Vi skal holde øje med de nye told- og momsregler, for det har naturligvis stor indvirkning på, hvordan vi skal designe vores løsninger”