Gå til indhold

Vores opgaver

Vi sikrer velfungerende it-løsninger, så den samlede Skatteforvaltning kan løse sin opgave.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen udvikler, drifter og vedligeholder nye og eksisterende it-systemer, så de er stabile, sikre og omkostningseffektive. Vi lægger stor vægt på at skabe løsninger, der er data- og analysedrevne, som er værdiskabende for Skatteforvaltningen, og som understøtter, at skatter og afgifter bliver betalt korrekt og til tiden.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har ansvaret for at drive it-udviklingsprojekter og for at sikre et transparent grundlag for it-prioriteringer på tværs af Skatteforvaltningen, ligesom det er styrelsens opgave at modernisere, nedbringe teknisk gæld og anvende markedet optimalt.

I Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er medarbejderne engagerede og fagligt kompetente. Vi arbejder professionelt i et stærkt fagligt fællesskab på tværs af styrelsen og Skatteforvaltningen for at lykkes med den samfundskritiske opgave, vi har. Vi lægger vægt på eksekveringskraft og mener, at et højt fagligt niveau er udgangspunktet for, at vi kan tænke nyt, se løsninger og levere resultater af høj kvalitet, som sikrer tidssvarende og stabile løsninger.

Vi tager ansvar, og vi samarbejder – om den samlede opgave og i de daglige beslutninger. Sammen med de andre styrelser under Skatteministeriet sikrer Udviklings- og Forenklingsstyrelsen fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor.