Gå til indhold

Strategi og pejlemærker

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har fire strategiske pejlemærker, vi arbejder efter.

De fire strategiske pejlemærker er:

  1. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen skal sikre stabil og sikker drift samt løbende vedligeholdelse af Skatteforvaltningens it-systemer

  2. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen skal sikre et transparent grundlag for it-prioriteringer på tværs af Skatteforvaltningen

  3. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen skal i partnerskab med fagstyrelserne udvikle de it-løsninger, som Skatteforvaltningen har brug for, på baggrund af realistisk planlægning og med fokus på effektiv gennemførsel af projekter og programmer

  4. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen skal sikre en kontinuerlig høj faglighed gennem rettidig rekruttering af nødvendige kompetencer samt strategisk medarbejder- og ledelsesudvikling.

Mål- og resultatplan 2023

Der er udarbejdet en Mål- og resultatplan for Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, som skal sikre retning og styring i arbejdet med de strategiske pejlemærker.

Se Mål- og resultatplan 2023 for Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Engangsvederlag

Styrelsesdirektørens engangsvederlag gives for en ekstraordinær indsats på baggrund af departementschefens vurdering af direktørens samlede præstation over året. Udmøntning for 2022 udgør 50.000 kr.