Gå til indhold

Statistik vedrørende whistleblowerordningen

Statistik vedrørende whistleblowerordningen i Skatteforvaltningen.

Det følger af whistleblowerlovens § 27, at Skatteforvaltningen mindst en gang årligt skal offentliggøre oplysninger om de indberetninger, som whistleblowerordningen har modtaget. Konkret skal der offentliggøres antal modtagne, antal realitetsbehandlede og antal afviste indberetninger samt tema herfor.

Der er alene angivet tema for de indberetninger, der er realitetsbehandlet. Derudover oplyses antal indberetninger, der har givet anledning til en politianmeldelse.

Oplysningerne for den 1. november 2023 – 30. april 2024 fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Whistleblowerstatistik for Skatteforvaltningen i perioden 1. november 2023 – 30. april 2024
Antal modtagne indberetninger Antal indberetninger, der er realitetsbehandlet Antal afviste indberetninger Antal indberetninger, der har givet anledning til politianmeldelse Tema for indberetningen
26 11 25 0

Brud på interne retningslinjer

Kilde: Skatteforvaltningen

1: Indberetningen er pr. 30. april 2024 under realitetsbehandling.

Tabel 2. Whistleblowerstatistik for Skatteforvaltningen i perioden 1. maj 2023 – 31. oktober 2023
Antal modtagne indberetninger Antal indberetninger, der er realitetsbehandlet Antal afviste indberetninger Antal indberetninger, der har givet anledning til politianmeldelse Tema for indberetningen
13 1 13 0 Mistanke om inddragelse af usaglige hensyn ved udnævnelser og tildelinger af løntillæg.

Kilde: Skatteforvaltningen