Gå til indhold

Statistik vedrørende whistleblowerordningen

Statistik vedrørende whistleblowerordningen i Skatteforvaltningen.

Det følger af whistleblowerlovens § 27, at Skatteforvaltningen mindst en gang årligt skal offentliggøre oplysninger om de indberetninger, som whistleblowerordningen har modtaget. Konkret skal der offentliggøres antal modtagne, antal realitetsbehandlede og antal afviste indberetninger samt tema herfor.

Der er alene angivet tema for de indberetninger, der er realitetsbehandlet. Derudover oplyses antal indberetninger, der har givet anledning til en politianmeldelse.

Oplysningerne for den 1. november 2022 - 31. april 2023 fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Whistleblowerstatistik for Skatteforvaltningen i perioden 1. november 2022 – 31. april 2023
Antal modtagne indberetninger Antal indberetninger, der er realitetsbehandlet Antal afviste indberetninger Antal indberetninger, der har givet anledning til politianmeldelse Tema for indberetningen
14 21 13 0

Mistanke om uberettiget udnævnelse.

 

Mistanke om overtrædelse af udbudsreglerne.

Kilde: Skatteforvaltningen

1: Hvoraf én realitetsbehandlet indberetning er afvist. Den anden indberetning er fortsat under realitetsbehandling.

Oplysningerne for den 1. november 2021 – 30. april 2022 fremgår af tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Whistleblowerstatistik for Skatteforvaltningen i perioden 1. maj 2022 – 31. oktober 2022
Antal modtagne indberetninger Antal indberetninger, der er realitetsbehandlet Antal afviste indberetninger Antal indberetninger, der har givet anledning til politianmeldelse Tema for indberetningen
5 0 5 0 -

Kilde: Skatteforvaltningen