Gå til indhold

Pressemeddelelse: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen tager Rigsrevisionens beretning til efterretning

Rigsrevisionen tager i sin beretning forbehold for Udviklings- og Forenklingsstyrelsens regnskabspraksis vedrørende it-udviklingsomkostninger. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen tager kritikken til efterretning og går nu i gang med at ændre regnskabspraksis.

Rigsrevisionen har i deres revision af statsregnskabet for 2021 gennemgået Skatteministeriets regnskab for 2021. I deres gennemgang konkluderer Rigsrevisionen, at regnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt. De tager dog et forbehold, der omhandler aktivering af omkostningerne til it-udvikling, fordi der er konstateret fejl i Udviklings- og Forenklingsstyrelsens regnskabsmæssige håndtering af it-projekter.

Kritikken går særligt på, at styrelsen har fulgt en for restriktiv fortolkning for, hvilke it-udviklingsomkostninger der giver værdi til it-anlæggene.

”Vi tager naturligvis Rigsrevisionens beretning til efterretning og er allerede nu i god dialog med Økonomistyrelsen og Rigsrevisionen om at få skabt klarhed over de overordnede regnskabsprincipper. Når de er på plads, skal principperne implementeres i vores regnskabspraksis. I en stor organisation som vores, venter der os en omfattende opgave, som skal løses”, siger fagdirektør i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen Anne Kirstine Bechsgaard Damsager.

Den hidtidige fortolkning betyder, at der er sket en forskydning i fordelingen af udgifter over årene. Da det er et regnskabsteknisk spørgsmål, har forskydningen ikke betydning for de samlede udgifter til styrelsens it-projekter med undtagelse af, at Udviklings- og Forenklingsstyrelsen kunne have haft højere udgifter til renter af de lånefinansierede udgifter, hvis praksis havde været anderledes. Renten er 5 pct. og bliver både betalt og modtaget af staten.   

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen blev etableret den 1. juli 2018, da SKAT blev erstattet af syv nye styrelser. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen udvikler, drifter og vedligeholder nye og eksisterende it-systemer, så de er stabile, sikre og omkostningseffektive. Vi lægger stor vægt på at skabe løsninger, der er data- og analysedrevne, som er værdiskabende for Skatteforvaltningen, og som understøtter, at skatter og afgifter bliver betalt korrekt og til tiden. Sammen med de andre styrelser under Skatteministeriet sikrer Udviklings- og Forenklingsstyrelsen fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor.

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7222 1100