Gå til indhold

Datadrevet skatteforvaltning flytter ind i årsopgørelsen

I forbindelse med årsopgørelsen 2018 har Udviklings- og Forenklingsstyrelsen udviklet et nyt kontrolværktøj, som baserer sig på avanceret analyse, også kendt som Machine Learning. Kontrolværktøjet skal hjælpe med at identificere fejl eller forsøg på snyd.

Pressemeddelelse

I Udviklings- og Forenklingsstyrelsen arbejdes der hele tiden på at gøre Skatteforvaltningen mere digital og datadrevet, så der sikres den bedst mulige understøttelse af den samlede opgaveløsning. Ét af de tiltag, som indgår i dette, er arbejdet med analytiske modeller, som ved hjælp af avanceret analyse, også kendt som Machine Learning, kan overskue enorme datamængder og identificere atypisk adfærd.

- Skatteforvaltningen har et omfangsrigt og komplekst datagrundlag, der giver os mulighed for at modellere komplekse problemstillinger. Derfor er det også et vigtigt skridt i at arbejde datadrevet, at vi i år for første gang kan anvende et nyudviklet kontrolværktøj baseret på Machine Learning til årsopgørelsen, som kan hjælpe med at identificere fejl eller forsøg på skattesnyd, siger Jens Daugaard, fagdirektør i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen.

Digitalt kontrolværktøj til årsopgørelsen

Den nyeste udviklede Machine Learning model er et digitalt kontrolværktøj til årsopgørelsen, som åbnede d. 11. marts 2019. Modellen er udviklet af data scientists og machine learning engineers i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen og skal hjælpe Skattestyrelsen med at identificere borgere med atypisk adfærd og bremse uberettigede udbetalinger af overskydende skat. Den fanger eksempelvis, hvis en borger pludselig indberetter store fradrag på aktier eller andet, der ikke svarer til borgerens øvrige skatteprofil.

- Anvendelsen af Machine Learning modeller kræver både tekniske kompetencer i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt evnen til at operationalisere løsningerne i resten af Skatteforvaltningen. Og netop dette samspil styrelserne imellem er jeg stolt over, at vi lykkes med, siger Jens Daugaard.

På daglig basis gennemgår kontrolværktøjet automatisk nye indtastninger i TastSelv på skat.dk ifm. årsopgørelsen. Baseret på tidligere indberetninger fra borgerne kan værktøjet ved hjælp af avancerede analyser identificere uregelmæssig adfærd, som afviger fra normen. Modellen er en såkaldt outlier model, som via analyse af datasæt kan spotte afvigende data.

De erfaringer, som Udviklings- og Forenklingsstyrelsen opsamler på baggrund af årsopgørelsen 2018, vil blive anvendt til at videreudvikle og optimere modellen løbende over det næste år, hvilket vil gøre modellen betydeligt stærkere.

Skattestyrelsen og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Skattestyrelsen og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen blev etableret den 1. juli 2018, da SKAT blev erstattet af syv nye styrelser. Skattestyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen udvikler i samarbejde med Skatteministeriets øvrige styrelser en fremtidsparat og sikker digital forvaltning.

Læs mere om de syv nye styrelser på fra1til7.dk

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7222 1100