Gå til indhold

Sikker og stabil drift er en kerneforudsætning for korrekt skatte-opkrævning

En kerneopgave for Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er at sikre stabil drift og vedligeholde Skatteforvaltningens mange eksisterende it-systemer, så skatteopkrævningen sker korrekt og effektivt. Det er en meget omfattende og kompleks opgave.

I praksis forvalter og videreudvikler vi Skatteforvaltningens systemer, platforme og udstyr som fundament for fremtidens digitale skattevæsen. Samtidig understøtter vi udviklingen af nye it-løsninger for at sikre, at disse også kan driftes sikkert og stabilt.

Arbejdet med at levere sikker og stabil drift er en proces, der hele tiden er under forandring, og som forudsætter tæt samarbejde om udvikling af nye løsninger. Det kræver agile arbejdsmetoder og udviklingsprincipper, som stiller nye krav til samarbejde og måden at tænke driftsopgaven på. Derfor er det også et vilkår, at vi løbende forbedrer vores processer, rammer og arbejdsmetoder, så vi sikrer, at der bliver opkrævet skatter korrekt, og så vi forhindrer, at den offentlige gæld stiger.

Opgaven indebærer også, at vi sikrer en professionel håndtering af kendte sikkerhedsmæssige risici og et øget og dynamisk eksternt trusselsbillede. Igennem en sikker og stabil drift arbejder vi målrettet på at nedbringe gælden til det offentlige, øge kontrollen med it-løsningerne og øge tilliden til skattevæsenet.