Gå til indhold

Vi sikrer, at borgernes data forvaltes sikkert

Den teknologiske udvikling har betydet, at mængden af data i samfundet er vokset eksponentielt, og at de offentlige myndigheder i stigende grad er afhængige af data for at kunne udføre deres opgaver. Det gælder også Skattevæsenet. Her er data en forudsætning for at skabe korrekte ejendomsvurderinger, at genkende skyldnere med gæld til det offentlige og grundlaget for de processer, der sikrer, at borgere og virksomheder betaler den korrekte skat eller moms til tiden.

De stigende afhængigheder og mængder af data har skabt et behov for, at der udvikles automatiserede løsninger, der kan lagre og læse data og dermed hjælpe skatteforvaltningens medarbejdere med at træffe korrekte afgørelser i det daglige arbejde.

Derfor udvikler vi løbende bl.a. intelligente værktøjer til at understøtte kontrolprocesser og til at automatisere nogle af de manuelle og tidstunge processer i skattevæsenet, så medarbejderne får mere tid til at løse de mere komplekse opgaver og træffe de rigtige afgørelser her.

Derudover skaber vi løsninger, der sikrer, at data forvaltes og distribueres sikkert og korrekt mellem offentlige myndigheder. Vi programmerer modeller, der kan analysere data til bl.a. toldområdet og boligområdet. Og vi arbejder på, at de eksisterende it-systemer i Skatteforvaltningen løbende bliver bedre til at læse og gennemarbejde al den data, vi lagrer, og som vi modtager hver gang, en borger retter i sin forskudsopgørelse eller en virksomhed indbetaler sin moms.

Arbejdet med data er en forudsætning for et velfungerende skattesystem. Og vores mål er at garantere en sikker og datadrevet skatteforvaltning, som borgerne kan have tillid til.