Gå til indhold

Aktuelle udbud

Her kan du finde information om aktuelle udbud i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen.

Udbud af kontrakt om udvikling, vedligehold, support, videreudvikling og drift af ”E&E-systemet”

UFST har netop offentliggjort et udbud af en kontrakt om udvikling, vedligehold, support, videreudvikling og drift af ”E&E-systemet”, som skal varetage beregning af grundskyld og dækningsafgift fra 2024 og frem.

Udbudsbekendtgørelsen kan tilgås her

Udbuddet gennemføres ved konkurrencepræget dialog, og op til tre leverandører vil blive prækvalificeret. Frist for ansøgning om prækvalificering er 9. november 2021. Kontrakten forventes tildelt i 2. kvartal af 2022.

 

Udbud af kontrakt om udvikling, vedligehold, support, videreudvikling og drift af ”Låne- og opkrævningsløsningen”

UFST har netop offentliggjort et udbud af en kontrakt om udvikling, vedligehold, support, videreudvikling og drift af ”Låne- og opkrævningsløsningen”, som er et system til varetagelse af indefrysningslån i forbindelse med grundskyld og ejendomsværdiskat.

Udbudsbekendtgørelsen kan tilgås her

Udbuddet gennemføres ved konkurrencepræget dialog, og op til tre leverandører vil blive prækvalificeret. Frist for ansøgning om prækvalificering er 9. november 2021. Kontrakten forventes tildelt i 2. kvartal af 2022.​

Udbud af cloud services og relaterede services til udvikling og drift af det nye ejendomsvurderingssystem, ICE

I december 2020 offentliggjorde UFST udbuddet af cloud services og relaterede services til udvikling og drift af det nye ejendomsvurderingssystem, ICE.

Udbudsbekendtgørelsen kan tilgås her

Udbuddet af kontrakten ’Acquisition of Cloud Services and Professional Services’ gennemføres ved konkurrencepræget dialog, og tre leverandører er prækvalificeret. Kontrakten forventes tildelt i 2. kvartal af 2021.

Tilbagemelding fra UFST på markedsdialogen vedr. ETL på Tolddataløsningen i februar 2020

I februar 2020 afholdt UFST en markedsdialog vedr. ETL til den fremtidige Tolddataplatform til EUTK. Markedsdialogen blev annonceret på TED (Tenders Electronic Daily), hvor krav til dokumentation for deltagelse fra leverandører blev stillet. Herefter blev seks leverandører udvalgt – fire producenter og to konsulenthuse. Leverandørerne blev inviteret til at præsentere deres bud på en ETL-løsning, som skal passe ind i den allerede besluttede teknologistak og målarkitektur for UFST og EUTK.
UFST har herefter foretaget yderligere analyse af deres krav og behov til ETL-løsningen og har på baggrund af det besluttet, at et udbud på nuværende tidspunkt ikke er nødvendigt.

Det er blevet besluttet at fortsætte med UFST’s eksisterende leveringsaftale, men UFST vil også i den kommende fremtid fortsætte med at indsamle viden om andre teknologier, for at identificere fremtidige behov og krav, der til sammen skal danne grundlag for den samlede dataplatform hos Told.
På baggrund af en vellykket markedsdialog vil UFST gerne takke alle deltagere og opfordre alle interesserede til at deltage i fremtidige dialoger og udbud inden for told.

Se materialet vedr. ETL på Tolddataløsningen på Tenders Electronic Daily her

Markedsdialog om sikkerhedsbilagene i Udviklings- og Forenklingsstyrelsens kontraktparadigme for drift, vedligeholdelse og videreudvikling af IT-systemer (IDA)

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen vil gerne i en dialog med markedet om sikkerhedsbilagene i UFST’s kontraktparadigme for drift, vedligeholdelse og videreudvikling af IT-systemer (IDA). Det primære formål med denne markedsundersøgelse er at undersøge, hvorvidt regulering i bilagene kan forbedres.
Markedsundersøgelsen er annonceret på TED (Tenders Electronic Daily), her fremgår nærmere info om deltagelse.

Se materialet vedr. IDA på Tenders Electronic Daily her

Markedsdialog om Automatiseret Risiko-, Profil og Analysesystem (ARPA)

Præsentation til markedsdialog iht. anskaffelse af et Automatiseret Risiko-, Profil og Analysesystem (ARPA).
Systemet skal erstatte det nuværende Risiko Analyse System (RAS) og er en del af de fremtidige Kontrol og Risiko Systemer (KRS) i Toldstyrelsen. 

Presentation regarding the external dialogue for the upcoming acquisition for the Automatic Risk, Profile and Analysis System (ARPA).
The system will replace the current Risk Analysis System (RAS) and is part of the future  Risk Management, Control and Analytics solution (KRS) in the Danish Customs Agency.

Feedback from UFST regarding the market dialogue held in May and June 2019

In May and June 2019, UFST held a market dialogue regarding the future data platform for the Ministry of Taxation. Vendors were invited to present their solution of a technical platform and a solution architecture based on standard technology, which were capable of supporting the capabilities in the presented conceptual model for the future data platform.

UFST has conducted further analysis of their needs and requirements as well as the derived needs for the area of tax administration. Based on this, it has been decided that a tender of the total platform is not necessary at this point in time.

It has been decided to proceed with UFST’s existing agreements establishing a basis platform with a minimum of fixed technologies. During the coming period, we will continue assessing the needs and requirements in order to identify potential needs of future technologies, which together with the basis platform will form the entire Data Platform. This strategy potentially entails that future needs relating to parts or the entire Data Platform will be procured expectedly following an EU tender process. In this case, we expect to reopen the market dialogues regarding the procurement of additional future technologies.

UFST thanks for the participation during the market dialogue and encourages all interested parties to participate in future dialogues and tenders within the area of tax administration.